ConIoT-projektin tavoitteena on parantaa työturvallisuutta ja hyvinvointia rakennusalalla hyödyntäen esineiden internetiin (Internet of Things, IoT) –pohjautuvia tietointensiivisiä ratkaisuja.

Projektin innovaatioiden pohjalta rakennetaan käyttäjäystävällisiä IoT-pohjaisia tietointensiivisiä turvallisuuspalveluita rakennustyömaalle yhdistämällä osaamista eri aloilta: teknologiayrityksistä, rakennusteollisuudesta ja tutkimusorganisaatioista, joilla kaikilla on laaja tietämys  IoT-teknologioista ja rakennusalalta sovellusalueena. Pilottikokeilut oikeassa ympäristössä ovat keskeisessä roolissa hankkeessa, koska niiden avulla saadaan erinomainen pohja tutkimustyölle ja voidaan arvioida kehitettävien IoT-pohjaisten turvallisuusratkaisujen toimivuutta.